EN TITT PÅ FORS MW

Kunder och Återförsäljare
Fors MW skapar värde genom att infria våra kunders behov i en anda av innovation. Fors MW kunder är verksamma i mer än 50 länder världen över. Våra kunder finns i alla världsdelar. Kunder verksamma i stora som små företag, verksamma under varierande förhållanden. Vi skapar värde genom förståelse för våra kunders vardag, närvaro på marknaden och en effektiv produktion. Fors MW strävar alltid efter att ligga i framkant och genom så erbjuda den bästa kombinationen av produktutveckling, kvalitet och pris.
- Fors MW har 250 återförsäljare världen över
Strategi och Produktutveckling
Fors MW koncernstrategi är baserad utifrån våra kunders behov. Vårt designteam arbetar kontinuerligt tillsammans med marknaden för att skapa ett brett och varierat utbud av produkter. Fors MW skapar tillväxt genom kunskap och förståelse för den marknaden vi verkar på. Vi tar hela tiden marknadsandelar på såväl befintliga som nya marknader genom att ligga i framkant avseende produktutvecklingen.
- Varje år genomförs mer än 150 uppdateringar på befintliga produkter av vårt designteam för att förbättra användarupplevelsen och kvaliteten. - I vårt arbete stöttas vi av 854 oberoende leverantörer världen över.
Produktion
Fors MW affärskoncept bygger på att det är bättre att tjäna mindre per såld produkt och sälja volym än att göra motsatsen. För att kunna hålla jämna steg med vår affärsidé, samtidigt som vi ökar omsättning och lönsamhet, är det av stor vikt att vi håller fokus på bästa pris, inom alla områden. Det innebär ett ständigt utvecklingsarbete inom koncernen. En produktion ständigt under översyn.
- Fors MW använder årligen 1400234 kg stål i våra produktionsprocesser i Saue, Estland. - 172 177 m slang dras årligen i våra produkter för att låta hydrauliken flöda. - Fors MW har 119 sjöcontainrar (10 per månad) årligen på havet med detaljer och varor från utlandet på väg till vår produktionsanläggning i Estland.
Hemsida och Sociala medier
Fors MW betraktas som en av pionjärerna inom vår bransch, i fråga om att använda sociala medier för att interagera med kunder och återförsäljare. Koncernens blogg under rubriken, ett företags resa ger en unik inblick i livet för ett företag inom produktionsindustrin. Vid sidan av sociala medier lanserade också bolaget en hemsida på 8 språk 2016. En hemsida som nu sjösatts i ny version. Den är och förblir vårt viktigaste marknadsföringsinstrument.
- www.forsmw.com hade 200 000 unika besökare under 2016 från länder över hela världen. - Bloggen www.forsmw.blogspot.com läses av 4000 unika besökare varje månad. Vilket gör den till en av de absolut mest lästa bloggarna i vår bransch.
Fors MW koncernen
AS FORS MW
AS FORS MW är moderbolaget i koncernen med huvudkontor i Saue, Estland sedan 1992. På plats i Estland finns en fullskalig produktionsanläggning med tillverkning, sammansättning av produkter samt koncernenens administration. Huvudkontoret har 125 anställda varav 20 inom administration.
AS FORS MW, Saue Estland
FMW Farma Norden AB
FARMA Norden AB bildades i Sverige som ett dotterbolag till AS FORS MW 1994. Dotterbolaget återfinns i den egna anläggningen i Norrköping. Farma Norden hanterar idag eftermarknadsförsäljningen samt den tekniska supporten för koncernens hela verksamhet världen över.
Farma Norden AB, Norrköping, Sweden
KONTAKTA OSS
AS FORS MW
Tule 30
76505 Saue
Estonia
Växel: +3726790000
Fax: +3726790001
info@forsmw.com
Org. no: 10094723
VAT no: EE100189685
SUPPORT
Tel: +46(0)11165770
E-mail: aftermarket@forsmw.com
AS FORS MW @ 2021 | Cookies
Vi förbehåller oss rätten till ändringar av specifikationer utan föregående information. Alla bilder är enbart avsedda att vara illustrativa.